• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
HİZMETLER
IP ADRESİNİZ
ip adresi

SÖZLÜK
TOSYA VE KÖYLERİNDE KULLANILAR AĞIZ/LEHÇE/ŞİVE


A
Abıca ----- Amca
Ağanın ----- Ağabeysinin
Ağna ----- Anla
Ağnarsın ----- Anlarsın
Ağraz ----- Dilsiz, lal
Alengirli ----- Karışık, Çapraşık
Alitirik ----- Elektrik
Aniy ----- Şaşma
Arın ----- Alın
Ardılmak ----- Üzerine çıkmak
Ark ----- Su yolu
Aşâ ----- Aşağı
Avu ----- Zehir
Avurt ----- Yanak
Aydaş
Aygut
 ----- 
 ----- 
Cılız-zayıf (çocuk)
Tarhananın mayası
Ayu Potuğu ----- Ayı yavrusu
B
Bagraç ----- Kova
Bakacöz ----- Bakacağız
Baldırcan -----  Patlıcan
Barnak ----- Parmak
Bek ----- Çok
Belemek
Begillemek
 ----- 
 ----- 
Sarmak sarmalamak
İrkilmek
Bıldır ----- Geçen
Bidıkım ----- Küçük lokma
Bilü ----- Bilir
Bimafir ----- Bir süre
Biyol ----- Bir kere
Boşvi ----- Boşver
Böğece ----- Bu gece
Böğez ----- Bu sefer
Böğrüm ----- Yan taraf
Böğön ----- Bu gün
Böyük ----- Büyük
Buba ----- Baba
Buluyun ----- Bulayım
Buluvisağa ----- Buluversene
Buymak ----- Üşümek
Buzo ----- Buzağı
Buzalaycı ----- Doğurgan
Büz ----- Beton boru
C
Cıggada ----- Azıcık
Cılımak ----- Oyun bozmak
Cılımış ----- Oyun bozan
Cırcır ----- Fermuar
Cingit ----- Çingene
Corcor olmak ----- İshal olmak
Cöke ----- Kısa boylu, cüce
Cöğüz ----- Ceviz
Ç
Çantal ----- Elbise
Çapa çapa ----- Koşa koşa
Çapmak ----- Koşmak
Çıkın ----- İçine yemek konmuş mendil
Çiğrek ----- Çeyrek
Çöğdümek ----- İşemek
Çükündür ----- Şeker pancarı
D
Daraba ----- Tahta yapılmış çit
Debelenmek ----- Çırpınmak
Dadanmak ----- Sürekli hale getirmek
Dağnamak ----- Kınamak
Depe combalak ----- Tepe taklak
Deri günü ----- Pazar günü
Deşdümen ----- Su kanalı sorumlusu
Deyha ----- Karşıda
Dıkı dıkı vi  ----- Yemekte ısrar
Didüğü ----- Dediği
Dilki ----- Tilki
Dimiyo ----- Demiyor
Direzin çözmek
Dirlük
 -----
 ----- 
Telacılıkta bir deyim
Huzur
Dirnek ----- Yemekli davet
Doyn-Dayn ----- Erkeklere hitap
Döşşek ----- Yatak
E
Ecük ----- Azıcık
Eğsük ----- Eksik
Elemsağma
Emme
 ----- 
 ----- 
Gökkuşağı
Ama
Enehter ----- Anahtar
Enerkime ----- Gerçekten
Entari ----- Bayan elbisesi
Enteri ----- 
Gömlek
Enük ----- 
Köpek yavrusu
Enseri ----- 
Çivi
Eringeç ----- 
Üşengeç
Esbab ----- 
Elbise
Esürüklü ----- 
Gel git akıllı
Essah mı? ----- 
Doğru mu?
Eyn
Eysük
 -----
----- 
Üst baş, sırt
Eksik
F
Fasit  ----- Yaramaz
Felfoş
Firasetsüz 
 ----- 
 ----- 
Dikkatsiz- Sarsuk
Yeteneksiz
G
Gadinge ----- Yenge
Gadun
Gadun gaçgunu 
 -----
 ----- 
Kadın
Evine fazla uğramayan erkek
Galdumak ----- Kaldırmak
Galle ----- Fırda pişirilen erik veya elma hoşavı
Gançık ----- Dişi
Garık
Garnım gurukduyo 
 -----
 ----- 
Takman içindeki su yolu
Acıktım
Gasafet ----- Gam
Gayınna ----- Kayın valide
Gaynata ----- Kayınbaba
Gayrı ----- Artık
Gelivi ----- Geliver
Gelmemiyon ----- Gelmiyor musun
Gelü ----- Gelir
Gendü ----- Kendi
Geçünmek ----- Geçinmek
GI ----- Bayanlara hitap
Gıcı ----- Çam kozası
Gıldır ----- Zayıf sıska kişi
Gındap ----- Kendir ipi
Gırtıbüz ----- Cimri
Gıvıragısmak ----- Kendini ağırdan satmak
Gız ----- Kız
Gıymık ----- Küçük odun parçası
Giyo ----- Damat
Gidişmek ----- Kaşınmak
Gine ----- Yine
Go ----- Koy
Gobat ----- Kaba
Gonşu ----- Komşu
Göbel ----- Oğlan çocuğu/hakarette içerir
Gölbez
Gölük
 ----- 
 -----
Yavru köpek
Binek hayvanı / Merkep
Görebe ----- Kesici alet
Götü ----- Getir
Getüme ----- Getirme/Bırak
Göynek ----- Gömlek
Göynüm ----- Gönlüm
Göynümüş ----- İçi geçmiş
Gözel ----- Güzel
Gunnamak
Gurabe
 ------
 ----- 
Doğurmak
Biskuvi
Gurmak ----- Kurmak
Gücçük ----- Küçük
Gümele ----- Bağevi
H
Hapaz ----- Avuç
Hasıllamak ----- Temizlemek
Hayad ----- Evin önündeki bahçe
Hazitmek ----- Hoşlanmak
Helke ----- Su kovası
Herazem
Hereni
 ----- 
 ----- 
Her yerim
Derin olmayan yayvan kazan
Herkil ----- Kiler
Horkutma ----- Bozgunculuk
Hortlayasıca ----- Ölesice
Höldür höldür ----- Boş boş
Höykürmek
Hurun
 ----- 
 ----- 
Bağırmak
Fırın
Hüşkü ----- Kötü, artık, çöp
I
Ibruk ----- İbrik
Iccak
Iğırcuk
 ----- 
 ----- 
Sıcak
Sabahın erken vaktı
Incıklanmak ----- Üzülmek
Irgat ----- Amele, İşçi
Iruk ----- Ara, hafif açık
İ
İdiyo ----- Ediyor
İlahna ----- Lahana
İlayuk ----- Layık
İlenç ----- Beddua
İlüğüm kemüğüm kurudu ----- Susadım
İriiiy ----- Şaşma
J
K
Kayme
Kelbetun 
 -----
 ----- 
Para
Kerpeten
Keşik ----- Sıra
Kırbo ----- Kurbağa
Kiren ----- Kızılcık
Kömüş ----- Manda
Kötürüm ----- Felçli
Külçe ekmek ----- İçli ekmek
L
M
Macunüs ----- Maydanoz
Maset
Masuruf
Mayıs
 -----
 ----- 
 -----
Madem ki
Masraf
Kemüre
Meğersitmek ----- Umursamak
Meğersitmemek
Merkep
Meyhoş
 -----
  ----- 
 ----- 
Umursamamak
Eşek
Ekşi
Meymenetsüz ----- Suratsız
Midare ----- Minnet
Mıhlama
Mışırık
Mırığınhanı
 ----- 
 -----
 -----
Kıymalı yumurtalı yemek
Şüpheli kesin olmayan
Hapishane
Mıymıntı ----- Yavaş hareket eden
Mintan ----- Yelek
Müflis ----- İflas etmiş
N
Nahal ----- Nasıl
Nacak ----- Küçük balta
Naşaba ----- Maşraba
Nebiyn ----- Ne bileyim
Neminarin ----- Bana ne
Neydecöz ----- Ne yapacağız
Neytdile? ----- Ne yaptılar?
Nodul ----- Ucunda çivi bulunan çomak
O
Oklağaç
Oluk
 -----
 ----- 
Oklova
Çeşme
Oluvisin ----- Oluversin
Onla ----- Onlar
Ö
Öcük ----- Azıcık
Öğendere ----- Öküzlere dürmek için kullanılan sırık
Öllüğün körü ----- Elinin körü
Örselemek
Örük
 -----
 ----- 
Zarar vermek
Erik
Örükle ----- İstifle
Örüsgar ----- Rüzgar
P
Pelverde
Peşkur
 -----
 ----- 
Meyvelerden yapılan marmelat
Havlu
Poğ ----- Bohça, çıkı
Pöre
Pörşümüş
 ----- 
 ----- 
Beton boru
Buruşmuş
R
S
Saçalama ----- Pirinçle yapılan sebze yemeği
Salıvi ----- Koyuver - Bırak
Sarsuk ----- Sersem
Sergen ----- Raf
Seyirtmek ----- Koşmak
Siğnenmek
Siyrek
 ----- 
 ----- 
Saklanmak
Arası açık olan sıralama
Sufra ----- Sofra
Ş
Şırıkmak ----- Şımarmak
Şırıkmış ----- Şımarmış
Şinik ----- Tahıl ölçü birimi
Şişekalasıca
Süflü
 -----
 ----- 
Şişip öl anlımında bed dua/latife
Pasaklı
T
Tabla  ----- Ahşap yer sofrası
Takman
Tarhana
 -----
 ----- 
Sebze ekili küçük alan
Yöresel bir çorba
Tehriz ----- Gümelelerde oturma yeri
Temcüt
Terek
 ----- 
 ----- 
Sahur
Raf
Terece ----- Raf
Teydaha ----- Orada
Tornet ----- Tahtadan yapılmış çocuk arabası
Tosbo
Toyga
 -----
 ----- 
Kablumbağa
Bir yemek türü
Tuymuna ----- Boşuna
U
Uçkur ----- Don lastiği
Umbal
Urba
 ----- 
----- 
Üzüm bağlarındaki su yolu
Elbise
Ü
Ümük ----- Boğaz
Ürya
Üsbekes
 -----
 ----- 
Rüya
Kesin
V
Vehra ----- Sürekli
Varun ----- Varırım
Vimek. ----- Vermek
Y
Yılçarmış ----- Şımarık
Yinişek ----- Hafif
Yumak ----- Yıkamak
Yundu ----- Bulaşık suyu
Yunmak
Yüklük
Yülümek
 -----
 ----- 
 -----
Yıkanmak
Yatak yorgan konan yer
Yolmak, Temizlemek,
Z
Zaan
Zabah 
 -----
 ----- 
Tabak
Sabah
Zahti ----- Zaten
Zaritmez ----- Zararı olmaz
Zarta  ----- Palavra
Zartacı ----- Palavracı
Zerhoş ----- Sarhoş
Zoba ----- Soba
Zıbar
Zırtaboz
 -----
 ----- 
Uyu
Yaramaz kişi

Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu