• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

GALE GAVGASIGALE GAVGASI

 

Böön gale gavgasında gafamı yardıla. Beghmez gibi gan aghdı. Anam gafamı çapudula sardı, beni döşee yatudu. Gafamı yasdua goyamıyon. Yüzü goyun yattım. Ben bu gafayı yardumazıdım emme, galleşliile ardımdan daş attıla. Ya­rin ahdimanımı alacaan! Yorgunnuula ecügh uyumuşun. Bubamın baartusuna oyandım.

- Bu göbel aşamcughdan niye yattı? Hasda neyi mi?

- Yogh herif. Hasda neyi de­ğil. Böön gale gavgasında gafayı yardumuş...

- Begh iyi olmuş! Sağlam yirini de sen gıraydıng.

- Zahdi baygun getüdüle. Ben de gafasını sarıvidim yattı.

- Yarin bunna melmeketi gavura garşu nahal goruyacakla? Hazır egmegh düşmannarı! So­mun asgeri olu bunnardan. Allah bilü bunga gızda vümezle. Galede gafayı yardurana kim giz visin?

Bubam azına geleni diyo. Mahsusdan uyyo gibi yapıyon. Şindi oyansam, bi de ondan zopa yimeli. Bi sene sona asgere gideceen, daa beni dövüyo. Eli­de begh aar. Ses çıghamadan yat­malı. Galede daş yimesi, bubamın zopasından iyidü.

Zabah bubam gidince galghdım. Ehbablarıla buluşup galeyi zapdidecööz. Anam gidme diyo emme, durarmıyın. Aşam bubamın didüghleri begh gahrime gitti. Böön bi gaç Pancarcı'nıng gafasını gırıyın da, bubamın goltughları gabarsın. Hem kime gız vümüyeceklerimiş görüyün!

Apturazak Camisi'ning avlusunda buluşdugh. Onbeş, yirmi kişi gelmiş. Saman Ali, Gıcı Hüsnü, Çadırcoon Kemal, Guzucoon Âmet, İbeç Mamut, Tiftikcoon Âmet, Garagülenin Gara Memet, Pam Sıtgı, Bayramoon İssan hep gelmişle. Güccüghle de gelmiş. Saman Ali, iresiimiz,bizi toplayınca gonuşma yaptı.

- Arkadaşla, dün galeyi gapdudugh. Böön giri alacööz.

- Ali abey, gale şindi boş, kimse yogh.

- Bu olmadı... Boş galeyi almagh yigidliğe sığmaz. Şindi şu güccüghle galiye çıksın. Pancarcıla evlerindedü. Biz onnarıng kiremütlüklerini daşlayıp, dışarı çıgharuz. Güccüghleri galede görünce, galeyi almıya gelüle. Hiç direnmeng. Hemen gaçıng. Onna galeyi alınca  biz hücum idip galeyi giri alacööz. Anaşıldı mı?

Hep birden:

- Anaşıldı,didügh. Güccügh oğlanna galiye giddile. Saman Ali bize döndü:

- Şindi daalalım. Herkes bi Pancarcı'nın evini daşlasın. Çil Kemal, Firtik Apdu, Çil Mıs­dak, Gözel Kemal, Cangurban Mısdak'ın evlerini aman iyi daşlang. Bunna olmayınca gale gavgası sarmaz.

Herkeş bi yana daaldı. Pancarcılar'ıng kiretmütlüghlerini daşlıyoz. Daşladuumuz evler­den garı sesleri geliyo.

- Ocaa söönesile, damda kiremüt gomadıla.

- Gine gale gavgası yapacaghladu...

- La Apdu, gelivi seni gavgıya çaarıyola. Tez çıgh oğul, kiremüt galmadı damda.

- Çıkıyon ana, yitti bu Mantarcıla. Dün yidüghleri dayaa unuttula heralde.

Firtik Apdu camdan gafayı çıkadı baarıyo:

- Geliyon la... Gördüm seni...Bi dutarsam gafangı yirlere sürteceen...

Ecügh sona Pancarcıla evlerinden teker teker fırladıla. Biz onnarı evlerinden çıkarınca gaçıyoz. Otuz kırk kişi neyi oldula. Civriz'in galedeki bizim güccügh göbelleri govalayıp, ga­leyi ele geçüdüle. Tam bizim istedüümüz gibi oldu. Galeyi aldugh diyi şırıkıyola. Birer câra yaghdıla.

Biz Civriz Depesi'ning dibinde toplandugh. Galeyi Civriz yanından alınca, öteyanı alması golay oluyo. Saman Ali baardı:

- Toplanıng şurıya. Böön isi­miz zor, onna bizden çogh. Şurdan on kişi öncü guvvet gide­cegh. Singe singe gidilecegh. Gafalarınızı iyi gorung. Onna sizi galiye çıkaddumamagh üçün daşlarını harcarla. Daşları galmayınca biz çıkacööz. Sabankayası olanna ceplerini daşıla doldusunna. Şu çıtalarıng ucunada çivi çaghıng. Vurdumu düşüreceegniz. Böyüghlere saldung. Böyüghle gaçınca  güccüghle gendülüğünden gaçar.

Saman Ali gonuşuviyo... On­na bizden çogh. Böön gafamızıng öteki yanıda yarılmasa iyi! Ga­leyi alması golay mı be! Yoghardan onna daş atacaghla, sen daşı yiye yiye yogharı çıkacaang... Başka çare va mı?

Ortalıgh bi anda ana baba gü­nü oldu. Biz aşaadan salduruyoz, onna yoghardan yağmur gibi daş atıyola. Giri dönüşü yogh, girdügh bu yola, songumuz hay­rola... Düşenne, galghanna, bağıranna, yuvarlananna, söğenne hep burda...

- Yandım anam! Topuum gitti...

- Çıghıyola, şu yanı daşlang.

- Anam ölüyooon! Sizin a...!...

- Gaçıyola, hücuum!

- Gaçmasangıza la...

- Neriye gaçmıyong abey, galiye çıghdıla, gaçalım da toparlanıp bidâ salduruz.

- Galeyi gapdurunca alması golay mı be?

Pancarcıla iyice daaldı. Neydeceghlerini şaşudula. Çil yavrusu gibi gaçıyola. Dün benim gafayı yaran İsmayıl'ı gördüm. Bi dutarsam ümüünü sıkacaan. Gulaanı goparıp bubama göstereceen. Kime giz vümüyolarımış görüyün!...

- İyice daaldıla govalang.

- Bi gaçını yisir alıng. Çelümsüz güccügh göbellere begh doghunmang. Onna daa yingi yitişiyola.

Galeyi aldugh emme İsmayıl'ı dutamadım. Ardından sabangayasıyla daş attım, vuramadım. Neyise galeyi aldugh ya  girisini boşvi. O ara bi ses duyuldu:

- Ali abey, candarma geliyooo... dimiye galmadı, dabannarımız sırtımızı dövüyo!.. Böölegh dutmuş dana gibi gaçıyoz. Evlere canımızı zor attugh. Candarmıya yaghalanan olmadı. Candarmıya garşu gelinmez... Onna hökümet adamı.Galelering hepsi onnarıng. Bizimkisi tâlim.

Harb-i   Umumi de talimsüzlüghden çogh yiğit gırılmış... Böyle tâlim itmesegh, harblerde neydecööz... Hep hı­sım, gaamuz. Ne Pancarcılar'ın Mantarcılar'a  ne de Mantarcılar'ın Pancarcılar'a husumeti va...

 
İsmail KÜÇÜKKAHVECİ


Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu