• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

CENNET HALKASI

CENNET HALKASI

 

Davulun güm güm sesiyle oyandım. Hatuna dürddüm:

- Galgh gız, davulcu evi yıkacagh... Şu lanbayı yaghda sesini kessin.

Hatun galghdı lanbayı yaghdı. Davulcu da ışıı görünce davuluna vura vura giddi. Hatun:

- Adam daa temşüde ipiy va, ecügh yatıviyin.

- Uyuyagaluruz yatma hele, garnımızı doyuralım.

Hatun gafayı bura bura yimee yapmıya giddi. Ben de yorganı gafıya çeghdim.  Ecügh bişiy uyumuşun seslendi:

- Herif galgh yimeemizi yiyelim.

-Tamam galghıyon.

Galghdım, elimi yüzümü yudum. Sufrıya otudum, hatun bişi yapmış, yanında da hoşav va. Allah bilüken gızdım. Zabah ırgat va, bağ belleddüreceen. Bişiyle garın doyar mı? Öykelendim!

- Niye pilav büşümeding?

- Her zabah, her zabah osanmadıng mı?

- Ne osanacaan! Pilav yimeyince meccan Allah garnım doymuyo!...

- Şindi sanga galghıyın pilav mı büşürüyün? Öleceeng mi, bööcede bunu yiyvi.

Garı haghlı, diyecegh goyacagh bulamadım. Yimeemizi yidügh, zabah ezeni okununcaya gadar okudum. Za­bah namazını camide gıldım.

Namazdan sona dama indim. Heylere kemüre goyup eşee yüghledim. Belilen  çapayı da heylering arasına gısdudum, sokaa çıkarkene garıya baardım:

- Hatuuun... Ben gide duruyun, sen de tez gel.

- Dur beghle beni,şu keşgee huruna sürüyün, hemen

geliyon.

-  Hurunun önüne goy da gel,daa kimse yoghdu.

-  Zahdi öyle yapacaan.

-  Tamam,ben yavaş yavaş gideduruyun.

Eşee bindim yola goyuldum. Garı ardımdan Ecoong bayırında yitişdi. Bi saat oldu olmadı baa vadugh. Irgatla da gelmişle. Hayvannarı bağlamışla, saman torbalarını daghıyolarıdı. Selâm vidim:

- Selâmünaleyküm, bakıyon irkencisingiz.

- Aleykümselâm... Iramazan günü, irken gelü, irken giderüz.

- İşi bitüng de ne vakıt gidersengiz giding.

- Incıghlanma hacı dayı, böön bitmese yarin bidâ gelürüz.

- Beni Boyneroong torunu mu sandıngız la?

- Aşşaa galu yanıng mı va? Sen de az kirli çıghı değilsing!

Hoş sohbetten sona bağ beline öte baştaki umbaldan bi hızıla başladugh. Irgatla belliyo, ben hatunula ayrıgh ayıdlıyon... Öölcn ezeni okunununcaya gadar duragh dinegh vümedüg,namaz üçün mola vidügh.

Örüsgâr üfüüül üfüüül esiyodu... İreng  ireng kelebeghle oyana  buyana uçuyolarıdı... Arula çiçeghlerden balını alınca  doooru govana goşuyolarıdı! Hikmet-i Hüdâ, ne gözel yaradmış düngyayı... Daha dün kefın giy­miş gibi her taraf garıla gablıydı. Her bişiy ölmüşüken, yingiden dirilmiye başladı. Meyvaların çiçee, horimiirem goghosuyla garışıyo... Hep insana hizmet üçün olmuyo mu bunna? Şindi çiçegh açmış, yarin türlü türlü meyva virecegh. Hiç şaşumadan her sene vahtı gelince böyle oluyo... Bizi yaradan Allah, gulunun rızgını en gözel şekilde ayaana gadar yolluyo. Yiterki biz rızgımuz üçün çalısıp  çabalıyalım; dua idip şükridmesini bilel­im...

Öölen namazını gıldım, dua iderkene böyle düşünciye dalmışın. Irgatla seslendi:

- Hacı dayı gelivi ayrughla çoğalmıya başladı.

- Canıngız mı çıghdı, geliyong...

Irgatla bi gayret belliyolarıdı. Üç umbal galdı. Yarım saate gadar biter. İnsanın aazı baalı olunca, çalışması eziyedli oluyo. Herâlem onun üçün Allah,orucun sevabını gendü virecegh. Öyle ya, en gizli ibâdet oruç. Dutarsang gendüng biliyong, dudmasang gine gendüng. Şindi şu ırgatlarıng dili damaana börddü. İstesele su içemezle mi? Amma içmiyola, bu da Allah gorghusundan.

Bağ bellemesi biddi. Girisin giri şeere yollandugh. İkindiyi şeerde gılıyın diyi eşee dürtüghledim. Mazlımlar Deresi'ne geldügh, ezende okundu. Eşee hatundan yolladım, namaza döndüm...

Namazdan sona bideleri alıyın diyi Çaparazıng hurununa gadar giddim. Hurunun önüngde millet birbirini yiyo!... Iramazan gafıya vurmuş;sıra yüzünden gavga çıghmış... Mübârek günde hiç gavga olu mu? Herkeş haggına ırazı olsa, sırıya geçivise hır gür çıghmaz... Hem oruç dut, hem de iltimas yap, olacagh iş mi!..

Neyise gavgayı ayırdıla, bağıra çağıra milleti sırıya geçüdüle. Ben de bi yir buldum, itişe, gaghışa beş susamlı bideyle iki "Cennet Halkası" aldım. Aru bazarından da yarım kilo daş gadeyif, iki bağ marul, bi bağ soğan aldım. Aşaam dâvet va, ile güne garşu zül düşmiyelim. Şu ıramazanda insan begh sümdügh oluyo! Başgha vakıt kimse bişiy almaz, şindi ne görse alası geliyo. İnsan ıramazanda nimetlerin farghına varıyo.

Eve varınca apdesimi alıp  Gur'an'ımı okumuya başladım. Top atılıncaya gadar her aşaam oghurun. Iramazanda hatim indümesi begh sevap. Onga bagharsan ıramazanda yapılan bütün ibadetle çok sevaplı, misli misli yazılıyo. Oruç dutan insanın günahlarından töybe idip çok ibâdet yapması ilâzım. Düngya işimizde öyle deyil müyüz? Kârlı işi görünce hepimiz goşaruz; ahirete gelince hep ihmal iderüz. Şu günneri bâli boş geçümemeli. Ölüm güccük  böyük dimiyo, angsuzun gapımızı çaliviyo. Gurtuluş yogh, herkes bi gün ölecegh. Ölümü öldüremedüümüze göre, yol yaghınıken şu mübârek günneri fırsat bilip töybe idmeli.

Gapının toghmaa vurdu... Misafirle gelmiş olmalı, toghmagh bidâ vuruldu. Kitabımı goydum, gapıyı açmıya giddim. Gapıyı açdım, misafirleri buyur iddim.

- Buyruun, hoş geldingiz.

- Hoş buldugh, hoş buldugh, giç mi galdugh? İnee minee baghıyoz diyi ecügh oyalandug da.

- Yogh canım, daa topa yarım saat va. Dizen sufrayı gurdu da keşgee giddi; şindi gelü.Biz yogharı çıghaduralım

Misafirleri içeri aldım, sohbet iderkene bizim hatun da geldi. Çehresi dürügh… Niye öykeli olduunu sordum, bana öykeli cuvap vidi:

- Nahal öykelenmeyin? Bizim cabanın ikisini huruna sürmemişle!Neymiş, hurun almıyomuş!

- Öykelenme otu hele... Keşgee sürmüşlemi onu di?

- Keşgee sürmüşle de, patadıla, galleyi sürmemişle!...

- Incıghlanma, misafirle il değil.

- Nahal ıncıghlanmayın, herkes meyve odunu getürüken ben iki yarma çıralı odun ileddiydim, boşa giddi! Giri getüremedim de...

- Boşvi hele, ezen yanaşdı, hadi buyrun oturalım.

Sufruya otudugh. Önümüzde türlü türlü nimedle, hep bizi bekliyo.Elimiz uzanıyo emme yimiyoz, emir beghliyoz... Fakır fukara aklıma düşdü. Allah açlııla kimseyi terbiye idmesin. Bizim halimiz iyiykene bi ay oruca zor dayanıyoz. Bunnarı bulamıyanna ne yapıyola? Zengünne malının zekatını tam visele, hiç fakır galmaz. Yarin ilgh işim zekatımı hesaplayıp, hemen daadmagh olacagh. Fakır gongşula va, onnarada iftar vireceen. Biz nim­et içinde yüzerkene, gonu gongşu aç açugh duramaz. Bi beldede fakır fukara sefilligh içindeyse vebâli zengünne değil mi? Hiç olmamış böyle günnerde bâli fakırı düşünmeli.

Topun sesi camları şakırdaddı... Bi gün daa oruç dudmanın huzuruyla iftar iddügh. Allah nice ıramazannarı sağlıla dudmayı herkeşe nasip idsin.


İsmail KÜÇÜKKAHVECİ

 


Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu