• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

GURBAN BAYRAMI


GURBAN BAYRAMI

Zabahıng ığırcuunda guvvetli bi top sesi guşları gorkuttu... Gurban bayramı böön... Bayram namazından çıkannarı ardından sanki atlı govalıyo!.. Millet aceleden ölüyo... Gurban kesecek ya, tez elden telaşesinden gurtuluviyin diyo.

Şu ileride hızlı hızlı giden Zilgiroong Maamut. Ardından yitişilmiyo. Evine gidmiyo, neriye gideri ki? Anaşılan gurbanı ortagh aldıla, orıya gidiyo. Kel Abdu'nun evining önünde durdu. Gapınıng ipi yüzünde daghılıymış, çeghdi girdi. Herkeş gelmiş, kimle yogh içerde!.. Kel Abdu, Çürük Mısdak, Çüşçüş Hacı, Civci İpreem, Eyri Osman, Şapşak Hisiyin hep burda. Maamut içeri girince selam vidi. Kel Abdu selamı almadan sordu:

- Nerde galdıng la? Seni beghliyoz, öölen oldu.

- Benim gabaatim yogh hacı dayı, bizim camide hoca vaazı uzaddı da,uzaddı.

- Hoca'nın ne gabaati va? Sizi bayramdaaan bayrama görüyo, şunnarı dutmuşuken iki nasihat viriyin diyo.

- Biz onung anattughlarını  biliyoz. Hem bayram zabaa vaazı uzatmanıng sırası mı?

- Ne yapacaadı? Bayramda vaaz vüme, Cumada nasihat vüme, evingize mi gelibde virecegh la? Ezen okunuken camiye girersingiz, içeride iki dagga otuması sizi sıkar. Çürük Mısdak lafa garışdı:

-  Lafı bıraang hele benim acelem va. Gurbanı keselimde

ben gidiyin. Üç yire söz vidim, beni beghlerle.

Kel Abdu içeri baardı:

- Memeeed, gurbanı kesiyoz.Anangıla  aşaa geling!..

- Peki, geliyorum babacığım!.. diye seslendi,Memed içeriden. Çürük Mısdak dayanamadı, sordu:

- Kim la bu çıtgırıldım?

- Bizim göbel, Angara'da okuyo, akubat olacagh.

- Zıkı akubat olu emme, dil gırmayı öörenmiş!..

- Gideli iki ay oldu, gonuşması deeşmiş. Bizim gonuşmaları begh gınıyo,didi Kel Abdu.

Memed gapıdan göründü.Alaca mintan, ütülü pantul, ayna gibi potinne, bi de goghu çalınmış ki ortalığı baydı!.. Bütün gafala o yana döndü. Memed:

- Merhabalar, hoşgeldiniz. Nasılsınız?

Milletin dili mi dutuldu ne? Cevap viremedile birden. Alıgh alıgh Memed’e baghdıla...Civci İpreem atıldı:

- Sen de hoş gelding deliganlı. Agnat bakıyın, Angara'da ne va ne yok?

- Ankara çok güzel! Çok gelişmiş,bizim Tosya çok geri

kalmış! Hele konuşması yok mu!.. Ben şahsen ilk gittiğimde çok sıkıntı çektim, insanı küçük düşürüyor bu tür konuşmalar. Bazen unutup Tosya Ağzı ile konuştuğumda arkadaşlarım bana gülüyorlar. Çok garip konuşmamız olduğunu Ankara’ya gidince anladım!..

Çüşçüş Hacı öykelenmiş olacak ki lafa garıştı:

-Aslını inkar eden haramzadedü!.. Bu melmekette doğ, dön burayı beenme!.. Kaya govuundan mı çıkdıngız la? Her yiring bi gonuşması vadu. Dil girmayla adam olunmaz!..

Kel Abdu atıldı:

- Aazınıza saalıgh. Bu oğlan “buba gonuşmangızı deeşdüng, sizden utanıyon” diyip duruyodu. Aazınıng payını vidingiz.

Çürük Mısdak giç galmanıng telaşı içinde:

- Abdu aa, inee getü galan, işimiz gücümüz va!

Kel Abdu, dama girdi inee çıkardı, ineen alnının ortasından guyruuna gadar gına yakılmış, inegh besili, her yanı çıgh et. Gıbleye çevürüp gazılan guyunung başına dikiddüdüle. Kimle gurban keseceese,ineen alınından guyruuna gadar sağ eliyle sıvazlıyaragh tegbir getüdüle. Herkeş tegbirini alınca,  hayvanı ayaghlarından baalayıp yire yatudula. Çürük Mısdak, boğazlama bıçaanı masadladı. Herkeşe sordu:

- Gurban kesmegh içün, vekaletingizi bana vidingiz mi? Hep bi ağızdan cevap vidile:

- Vekaletimizi sana vidügh.

Gibleye dönügh yirde yatan hayvan, sanki Allah'a gurban olmaghdan memnun gibi sessüz sedasuz yatıyodu. "Bismillah, Allahüekber!" nidası sessüzlüğü bozdu. Hayvanın ümüğünden akan gan, gurban kesenlerin günahlarını akıtıp, mis gibi yapmışıdı. Ayaghda dikilenne bunung farkındaydı... Çürük Mısdak seslendi:

- Hadi herkeş ikişer rekat namazını gılsın.

Bu söz üzerine herkes af ve niyazda bulunmagh, Rabbine şükritmegh içün ikişer rekat nafile namaz gıldıla. Namazdan sona bi telâşe başladı. Hayvanıng derisi yüzüldü, ciğer ve işkenbesi çıkarıldı, et ve kemüghleri ayırıldı ve yidi eş parçaya bölündü.Ok atıldı ve herkeş alacağı etini bakraç ve sepetlerine koydu. Kel Abdu:

- Hadi yokarı çıkalım, dizengiz ciğer gavurmuş, çayıla yiyviyelim.

- Bize müsaade, vakıtlıca gidelim dayı. Bu bayram telâşeli bayram.

- Allah bir olmaz, iki dıghın öyle gidin!..

- Neyise çıkalım bâli,didi Çüşçüş Hacı.

 Eve çıghtıla, gurulmuş sufrıya otudula. Bi yandan yimegh yirken, bi yandan gonuşmıya başladıla. Civci İpreem:

- Mangırları sökülüng bakıyın!.. Hesabı Hisiyin dutdu, haghımıza ne düşüyosa virelim.

- Bi haftalık yim yiyecegh parasınıda ekleng. Kel Abdu atıldı:

- Yim yiyecee para alman. Ot, saman varıdı, ecüghde çükündür vidügh. Ben haggımı helâl idiyon.

- Aman argadaşla herkeş haggını helâl idsin,didi Çüşçüş Hacı. Hep birlikde cevap vidile:

- Bizden tarafa
helâlı hoş olsun.

Yimegden sona çay içip galghdıla. Kel Abdu, garısı ve

oluyla galdı. Garısı:

- Adam ben ortalıı hasıllayında geliyin.

- Acelesi ne gız, işi gendü zöyümüne bırak, bu bayram telâşe bayramı.

- Begh farah adamsıng şindi elingi öpmiye gelüle. Şu nacaa al da sen de payları yapıvi.

- Vi getü!.. İki dagga otuddumuyonguz. Oolum şu sakumu bi yire asivide gel beraber kemüghleri gıralım.

Kel Abdu, nacak elinde kemüghleri gırıyo, oolu eli belinde bubasını seyridiyo. Bi mafir garısı gel­medi. Kel Abdu meraala sordu:

- Öldüng mü gız?.. Yalunguz başıma belim bıghınım gırıldı, çabuk gelivi şu payları yapalım.

- Dellal gibi ne baarıyong, otumuyoz heralde? İşgenbeyi hasıllıyon. Elimi yıkayın geliyon.

- La oolum gel şu payları biz yapaduralım, hava ıccagh et aarlaşmadan daadalım.

- Ben elimi ete süremem. Kokusu elime siner, haftalarca çıkmaz!diyi cevap vidi oolu.

- Ya sabur ya Allah... O vakıt depemde dikilip durma, yörü git neriye giderseng. Oolan itiraz itmeden ortaligdan gayboldu. “Böyle okuyacaasa hiç okumasın diyi düşündü.” bubası. Beg gahrine giddi... Nacaa bi kenara goydu, carayı yaghdı,ardına yaslandı. Gendü gendüne gonuşmuya başladı.

- Allah bu oolana akıl fikir visin. Tosbo gabuunu

beenmezimiş!.. La sening dibin ahlat ağacı,doruunu kim aşladı? Oolanı böyügh şehere akubat olsun diyi yolladugh,bizi beenmez oldu. Yarin şeher gızını alınca bizi evine de  goymaz la bu...

Sinirleri iyice gerildi,öykeyi garısından aldı.

- Nerde galdıng gız?Nacagh elimde galdı,çabuk gelivi...

- Patlama geliyon!..Oolanın öykesini benden alıyong.

- Dır,dır idip durma,şindi nacaa kafanga atacaan!..

- Her bayram hır çıkaracagh bişiy buluyong...Bi bayramı da aazımızın dadıyla yapsagh olmaz mı?

Kel Abdu iyice öykelendi,elindeki nacaa fırladdı ve baarmaya başladı:

- Al, ne haling varısa gör gız,sanga yardım idende gabahat,didi ve çıghdı giddi.

Gadın sabırlı olmasa gavga hazırıdı...Susmayı yeğledi...

Böylece mübaregh günde hırlaşmıya engel oldu. Biraz sona hısım akraba,gonu gomşu el öpmiye geleceghle,ile güne garşu gavgalı olmıyalım didi...Ve işlerini gendüsü yapmagh üzere golları sıvadı...

 
İsmail KÜÇÜKKAHVECİ


Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu