• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

DEYİMLER


TOSYA AĞZI İLE TOSYA'DA KULLANILAN DEYİMLER


A

Ağzıın dadını bilsen keş yirsin
Ağzınga keşkek.
Ağzında ıslı keçe ıslanmamak.
Ağzının ucuyla dimek
Ağzını topla(mak).
Ağzından yil alsın.
Allah gardaşı gardaş yaratmış kesesini ayru yaratmış.
Allah su gibi ömür visin.
Anası gızını bulamaz.
Asba çıksın
Asba yi
Avurdu kıllı Türk

B

Bek hoşuma gidiyo
Belim bıkınım gırılıyo
Ben cebine ösürüviyin gorgmasın.
Besdil gibi olmak.
Bi evde iki gız olacağına bir ev dolusu doguz olsun.
Bi hırsuz duttum, al getü gelmiyo, sal gitsin gitmiyo. 
Boğaz varısa giriş dayak varısa sıvış.  
Boşanda semerini yi
Boğazının hık delüğünde galsın.
Bögelek dutmuş dana gibi gaçmak
Bulanmayınca durlanmazımış.
Burnu horhor çişme gibi olmak
Burnundan gıl aldumuyo

C

Cırığı çıkmak

Ç

Çil yavrusu gibi dağılmak

D

Daş gibi otumak
Dışarı eşek alıyo beygir satıyo
Dibin ahlat ağacı dorugunu kim aşladı
Dişinin govuğuna yetmez
Dişlere bak dişlere Alibayrak görse bıçak sapı yapar.
Derdi develere tay.
Depesi aşşağa combalak gılmak.
Devrüle dengile galası
Dilim damaana bürddü
Diyem garısı olmak.====Aynı konuyu sürekli konuşmak,çok konuşmak.
Devrüle galası
Döküle galası

E

Edebinle şımar ama şırıkma
El adami ince elekten galın eleğe geçürümüş.==== İşin zorundan kolayına doğru gitmesi
Eleğinii ırafa galdumak====Elini eteğini işten çekmek.
Elekci eşeğini bağlamaz
El göz sağlığı görmek.
Elini viren golunu gapduru
El şeyiyle gerdeği girilmez.
Esma sıçıramak.
Eşşedü fak fak bi tencire yaprak
Eşek buyduran güneşi

F

Fatma eşeğin kuyruğunu kesmek.
Felfecir okumak
Filike gibi yiyip içmek

G

Gafsarası daralmak.
Gagnri gazuğu.
Gatır filekede.
Gatranı gaynatmayla olmaz şeker cinsini sevdüğün cinsine çeker
Gaşuk suratlı ,
Gazınıp gartınmak.
Gebre boyunlu Türk
Gendünü boynerogun torunu sanıyor. 
Gıl guyruk
Gıllı gıcırlı cevap 
Gım gım gırışmak
Gıvıra gısmak.
Gicenin bi leylisi === Gecenin geç saatleri
Giden gelseydü diden gelüdü.
Göbellik işdiynak
Görgöbel işi
Gözü bakası
Güdü gibi gaynamak
Günahını bile vimemek
Guduş guduş yatmak.
Gulak şapırdatmak.

H

Haf çalmak.
Hazır egmek düşmanı
Hela desdisi gibi otumak
Horhutma çıkamak

İ

İki çift lafımız galdıydı sığır gelividi.
İliği gak suyuna dönmek.
İnce eleyip sık dokumak ===Bir işi en ince ayrıntılarına kadar araştırmak incelemek...
İnde gında durmamak
İpi dizilmek.
İskilip bidesi gibi yayılıvidi
İşde buraya kertiyon siz de şahitsiniz.
İremül atmak.

G

Gabak çiçeği gibi(Beyaz tenli kaşı gözü pek belirgin  olmayan kimse)

K

Keloğun kömüşü gibi yimek
Keküllü düve
Keser süksünlü.
Kösen tosbosu
Kurt yiyipte gücümenle dönesice=== Kurt görünmez bir yerde seni yesin de leşinin üstünde gücümen kuşları dönsün.
Kilometre daşı gibi otumak
Kolları veya bacakları saz çalmak.

L

Laf gonuşdu balgabaa goy tabaaa yi zabaaa.
Lom lom sözlü

M

Mahsul gıtlığı bi yıl sürer,adam gıtlığı gırk yıl.
Masıradan Mısır'ı seyretmek (İmkansız bir şey yapmaya çalışmak ve başarılı olmak zira masıra iplik sarılan içi delik konik bir ağaç parçasıdır ve çocuklar bunu dürbün niyetine oynar)
Maşallah didüğü kırg gün yaşıyo.
Matal satmak.
Miratinin ayusu gibi dönmek.

N

Neminarin tuymuna ıncıklanma

O

Ocaa sönesice
Ocağı sönmiyesice
O ne kirli çıghıdır
Oluk gibi yimek veya içmek
Ora (veya o iş) yirinden mi gaçıyo====Lüzumsuz yere niye acele ediyorsun.

Ö

Öğügdeki hörekeni eğirmek.
Ölüde ağlamaz düğünde oynamaz.

P

Paklonun orta göbeği
Paklonun orta dikisi

S

Safrası gabarmak
Sapaca leyleği gibi şakımak
Sello gazığı gibi durma
Sesini tavuk duysa yumurtadan kesilü
Soğan ölmesi gibi (güçsüz kuvvetsiz kimse)
Son olduğu olasıca
Süksünü eğri ====Başı önünde eğik asık suratlı

Ş

Şer şör birisi değil
Şırkıda diyivimek.
Şoralara çıkmak.

T

Taaar gafalı
Tavı gaçmış takmana dönmüş takır takır olmuşun.====Zayıflayana denir.
Tele çarpmış guşa dönmek.
Temcüt pilavı gibi
Temcütte yimesen aşamı bulamasın.
Tosbo ağaca çıkmış
Tosbo gabuğundan çıkmış gabuğunu beyenmemiş

U

Ud edep nerdeyse bed bereket ordadu.
Uslu sözü dinemiyen ulur gezer.

Ü

Üçü beşden kertmek.
Ümüünü sıkmak

V

Vöv vöv yir
Vurdumu cıbardurun

Y

Yağı gararmak.
Yaprak cabası gibi fıkırdoyo.
Yaralı parmağa işememek
Yılpıda gelmek.
Yi dadlıyı içme suyu yanarsa yansın. yi yağlıyı iç suyu donarsa donsun...
Yüzün gaşuk gade galdı

z

Ziv ziv gezme




Bu bir Saçalama grubu derlemesidir.(Burak SEÇGİN)


Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu