• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

KÜLKEDİSİKÜLKEDİSİ

Uzaklarda ipiy bi uzaklarda ailesiyle mutlu mesud Kül Kedisi diyi bi gız yaşarımış.Yidüklerinin içdüklerinin ney hesabını yapmazlarımış.Kül Kedisinin didesi zamanında emekli parasıyla o muhidi gomple almış.Sona bubasına galmış orala.Anası da mazlum gendü halinde iyi bi gadunumuş amma hasdalığa yinük düşüp ölmüş.

Gızın bubası bi da evlenecen ben diyi şoralara çıkıyomuş.Gız da neyidsin garip sesini çıkamıyomuş.Neyse gel vağt git vağt bubası eve bi gadun getümüş.Gadunun önceki ölen gocasından iki dene muzip gızı varımış.Bizim Kül Kedisi üzülmüş amma yine sayguda gusur idmeyin diyi övey de olsa onla benim gardaşım diyi yanaşmış.Üvey anası amanin bitlümüdü pismüdü benim gızlara bu gız bulaşdı diyi Kül Kedisini yirin dibine sokmuş.Bubası da gorkusundan 'Gız garı niye öyle diyon o da senin evladın' diyememiş.Aradan ecük zaman geçince bubası arkadaşlarıyla bi hafdalığına ney ava gitmeye garar vimiş.

Baba: Gızım ben ecük gafamı dinemeye gidiyon.Sen de gardaşlarınla iyi geçin.Sıkılusan ney ağşam otumaya gonşulara git.  Kül Kedisi: Yok baba bek gitmen,ganefçeye başladım,onu bitürecen. Hadi güle güle.
Üvey anası perdeden bakıp adam gidince hemen Kül Kedisini yanına çağırmış.

Üvey Ana: Gaayz Kül Kedisi,mayşallah evin en gözel odasına gurulmuşun.Benim gızlarım üfek odada dıkışuk gakuşuk yatıyola.Çabuk odalarınızı değişdürün bakıyın.  Kül Kedisi: Amma orası benim odam.Çeyiz sanduğum ney hep orda.Galdurup gotaraman nahal indürüyün aşağıya.  Üvey Ana:Garşuluk vime bakıyın.Nahal indürüsen indü.Ağşam yimeğini hazırla.Evin herazesini sil.Gızların da ütülenecek entarileri ney va onlara da ütü bas.

Bu arada belediye ilan bürosundan seslenilmiş. 'Duyduk duymaduk, amanin işim varıdı ney dimeyin.Gral oğlunu everecek.Gelin adayları bu ağşam belediye düğün salonunun çay tarafına gelsin.'  Bunu duyan gızla fışırdamaya başlamış.

Gızla:Amanin anne nolusun gideli.Gralın oğluna ben varacan.  Üvey Ana: Tabiğ giderüz gızım.İrkenden gidip yir dutmalı. Gızla: Anne biz üç etek giyecöz.  Kül Kedisi: Ben de gidiyin mi?  Üvey Ana 'Tabi gidebilüsün amma bu işleri bitüdükden soğna' diyip kis kis gülmüş gadun.Çünkü işlerin bitmeyeceğini biliyomuş.Garip Kül Kedisi de iyce ümidi kesmiş.
Gızla üçeteklerini giyip prova alıyolarımış.Kül Kedisi de belki işi bitürün diyi yirleri silmeye başlamış.Üvey anayla gızları ağşam olunca evden çıkmışla.Gayri Kül Kedisi de gahirsilenip ağlamaya başlamış.O ara nahal olduysa bi dene peri Kül Kedisini görmüş.

Peri: Gızım ne va niye ağlıyon?  Kül Kedisi şaşumuş bu nur yüzlü peri garşusunda.

Kül Kedisi: İriiiiy nerden çıkdın sen diyze?  Peri: Gızım benden gorkma.Ben periyin.Noldu bakıyın niye ağlıyon.  Kül Kedisi:Hacı diyzeeemmm bu üvey anam beni bek hırpalıyo.Yidüğüm aşı,içdüğüm suyu burnumdan getürüyo.Şu dünyama geldim geleli çegdüğüm çile.Bu ağşam şu gralın oğlunun eğlencesi varımış gız ona gidiviyin didim.Amanin bi yüzünü egşiddi bi fışırdadı. Peri:Gız gızım üzülme bakıyın.Ben seni oraya gönderün üstüne başına gözel bişiy giydürün.Amma bana bi gaç gabak ilazım ondan araba yapacöz.  Kül Kedisi: Gız hacı diyze senin işine de akıl sır ermiyo de.

Peri gızın üstünü başını giydürüp bahçeye de arabayı çegmiş.
Peri: Gızım usul usul git.Amma gice 12'den eveli eve dönmeyi unutma. İti va uğursuzu va giceleyin başına bişiy ney gelüvürü.  Kül Kedisi: Tamam hacı diyze çok otuman zati bek hazidmiyon galabalığı.

Bu arada düğün salonunda gralın oğluna gendülerini beğendümek içün gırım gırım gırıdıyolarmış gızla amma göbel bana mısın dimiyomuş.Bizim Kül Kedisi gapıdan içeri girince oğlanın salyası akmış. 'Kim la bu gız?Nerden çıgdı la bu?' dimiş içinden. Hemen gızın yanına gidip dans itmek isdemiş. Çiftetelli eşliğinde oynamaya başlamışla gızıla.O ağşam birbirlerine aşık olmuşla.Amma saadde bi yandan ilerliyomuş.12'ye gelince gız benim gitmem ilazım diyi göbelin yanından gaçmış.Göbel arkadan seyirtmiş amma yitişememiş.Helesin ayakkabısının birini merdivanda düşümüş gız.'Amma ben seni bulurun dimiş göbel içinde.'

Gralın oğlu ayakkabıyı alıp ev ev gezmeye başlamış.Evelisinden de ilan bürosundan bağırddumuş gezeceğni.Bunu duyan üvey ana amanin Kül Kedisini görüvirü diyi gızı üst gata kitlemiş.O ara bunların gapı çalınmış.
Gralın Oğlu: Diyze hayırlı ağşamla.Bu ayakkabıyı deneyecöz sizin gızla da giyebilü mü?  Üvey Ana: Tabi oğlum denesinle zati kesin bizim gızların birine gına gaşuğu gibi yakuşu.

Gralın oğlu denemiş amma olmaduğunu anayınca ümidi kesmiş çünkü gezdüğü son evimiş.O ara yokarda bi gıldırtı olmuş.'Diyze evde başga biri varısa söyle' dimiş göbel.Üvey ana hiç oralı olmamış amma Kül Kedisi nahal olduysa yokardan gurtulmuş. ' O ayakkabıyı bi de ben deneyebilü müyün' dimiş. Tabi göbel hemen anamış gızın o olduğunu.

Perşembe günü evlerinin önünde yimek.Cuma günü gadunlara bunar tarafında düğün.Cumartesi de helasayla gelin almayı yapıp gralın oğlunu Kül Kedisiyle evermişle...


Abdullah CİVLİZ

Yorumlar - Yorum Yaz
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu